Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.giantolsztyn.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Sklep www.giantolsztyn.pl jest prowadzony przez firmę:
3. Zakup w sklepie internetowym www.giantolsztyn.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.
3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Czesława Ciućkowskiego zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.
6. Firma Giant Olsztyn zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.giantolsztyn.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).
8. Firma Giant Olsztyn wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
9. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową, oraz umożliwia indywidualny odbior zakupionego towaru w siedzibie Firmy.
10. Sklep www.giantolsztyn.pl uwzględnia reklamację w uzasadnionych przypadkach. Reklamację dotyczące różnicy w wyglądzie zamówionych towarów z otrzymanymi, ktore wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora klienta, nie stanowi podstawy do zwrotu trowaru.
11. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania. Dla bezpieczeństwa dane osobowe i pozostałe związane z procesem składania zamówienia są szyfrowane.
12. Zamieszczone produkty w sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.

Regulamin Karty Stałego Klienta

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego Klienta wystawionej przez Sklep Rowerowy Giant Olsztyn. Karta Stałego Klienta daje prawo do otrzymania rabatu oraz korzystania z ofert specjalnych przy zakupie towarów w Salonie.

1. Wystawcą Karty Stałego Klienta jest Giant Olsztyn, zwanym dalej Salonem.
2. Karta Stałego Klienta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankową i może być używana wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Warunkiem otrzymania Karty Stałego Klienta jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego.
4. Formularz zgłoszeniowy
a. Formularz zgłoszeniowy powinien być potwierdzony przez pracownika Salonu, w którym zostaje złożony.
b. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy klient: wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Salon zawartych w formularzu danych osobowych stosownie do informacji zawartych w formularzu oraz potwierdza autentyczność zawartych w formularzu zgłoszeniowym danych.
5. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy klient wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Salon, firmy powiązane z nią kapitałowo oraz Salony Firmowe i Sklepy Partnerskie. Dane osobowe będą przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych. Klient wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną oraz tradycyjną. Dane osobowe klienta są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
6. Każdy klient ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby, a także prawo do usunięcia danych w przypadku rezygnacji z Karty Stałego Klienta.
7. Salon może z własnej inicjatywy uzupełnić, sprostować lub też usunąć jakiekolwiek niepełne, niezgodne lub nieaktualne dane osobowe przechowywane w związku z programem Karty Stałego Klienta.
8. Karta Stałego Klienta jest imienna i podlega rejestracji w bazie danych Salonu. Administratorem danych osobowych zawartych w bazie danych jest właściciel Salonu tj. PHU Czesław Ciućkowski, ul. Lubelska 41E, 10-408 Olsztyn, NIP: 739 050 17 93.
9. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się Kartą Stałego Klienta jest użytkownik, co oznacza, że prawo do zniżek i przywilejów, wynikających z posiadania Karty Stałego Klienta nie może być cedowane na inną osobę.
10. Karta Stałego Klienta zostanie wysłana pocztą na adres podany w formularzu lub przekazana w Salonie.
11. Karta Stałego Klienta daje właścicielowi prawo do rabatów na rower oraz usługi serwisowe w wysokości 10%.
12. Rabatu przysługującego w ramach posiadanej karty SK nie można łączyć z rabatami oferowanymi doraźnie przez Salon na rowery, akcesoria i usługi serwisowe.
13. Aby skorzystać z przywilejów wynikających z posiadania Karty Stałego Klienta, użytkownik zobowiązany jest wręczyć Kartę sprzedawcy przed nabyciem towaru.
14. Klient może posiadać tylko jedną Kartę Stałego Klienta. Użytkownik Karty Stałego Klienta może być poproszony o okazanie dokumentu tożsamości w czasie posługiwania się kartą.
15. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Stałego Klienta jej właściciel powinien zgłosić się z dokumentem tożsamości do Salonu celem wystawienia duplikatu. Karta Stałego Klienta jest ważna bezterminowo.
16. Klient akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie w momencie podpisania formularza zgłoszeniowego. Treść regulaminu jest udostępniona w Salonie oraz na stronie www.giantolsztyn.pl.  
17. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2015 r.
18. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji regulaminu na stronie www.giantolsztyn.pl.