Aktualności

Informacje ze świata Giant
Rama Giant z dożywotnią gwarancją!

Rama Giant z dożywotnią gwarancją!

2356

Firma Giant Polska rozszerza gwarancję na ramę roweru, dzięki czemu mogą Państwo otrzymać nawet dożywotnią gwarancję! Jedyną rzeczą, jaką należy zrobić, to dokonać szybkiej i prostej rejestracji na naszej stronie internetowej Giant Polska. Zmianom uległy także zapis ograniczający gwarancję na rowery, które biorą udział w zawodach. Gwarancja udzielana jest właścicielowi ramy, sztywnego widelca oraz oryginalnych komponentów każdego nowego roweru Giant na wady materiałowe i technologiczne pod warunkiem rejestracji roweru w Giant Polska za pośrednictwem strony www.giant-bicycles.com/pl

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis aktualnie obowiązującej gwarancji.

Firma Giant Polska udziela gwarancji jedynie pierwszemu właścicielowi ramy, sztywnego widelca oraz oryginalnych komponentów każdego nowego roweru Giant na wady materiałowe i technologiczne na okres:

Gwarancja dożywotnia na ramę roweru, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem rejestracji roweru na stronie Giant Polska w zakładce „rejestracja nowych rowerów”, w terminie 1 miesiąca od daty zakupu (klienci, którzy kupili swój rower po 1 stycznia 2014, a przed uruchomieniem rejestracji, również będą mogli skorzystać z nowych warunków gwarancji).

Gwarancja na okres 5 lat na ramę roweru, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, bez rejestracji roweru na stronie Giant Polska.

Gwarancja na okres 10 lat na widelce sztywne.

Gwarancja na okres 3 lat na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.

Gwarancja na okres 1 roku na powłokę lakierniczą i elementy grafiki oraz na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant, widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta.

UWAGA:
użytkownik nowego roweru Giant jest zobowiązany w ciągu 1 miesiąca od daty zakupu dokonać przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant, co musi być potwierdzone pieczęcią w karcie gwarancyjnej. W przypadku nie dokonania przeglądu gwarancja traci ważność.

WYMAGANIA ODNOŚNIE MONTAŻU
Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant i przygotowane przez sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Jeżeli nie postanowiono inaczej, sposób naprawy wynikający z niniejszej gwarancji oraz wszelkich gwarancji domniemanych ogranicza się do wymiany wadliwych części na części o takiej samej lub większej wartości, a decyzja leży w wyłącznej gestii firmy Giant. Gwarancja obejmuje okres rozpoczynający się od daty zakupu. Przysługuje wyłącznie pierwotnemu właścicielowi. Firma Giant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, uboczne i wynikowe, w tym za obrażenia ciała, szkody materialne lub straty ekonomiczne, zarówno wynikające z umowy sprzedaży, gwarancji, zaniedbania użytkownika, odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową lub z jakiegokolwiek innego tytułu.

WYŁĄCZENIA
Niniejsza gwarancja oraz wszelkie gwarancje domniemane nie obejmują:
- normalnego zużycia części, takich jak opony, łańcuchy, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- rowerów serwisowanych w innych punktach niż u autoryzowanych sprzedawców firmy Giant;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- użycia roweru w sytuacjach nietypowych lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzenia powłoki lakierniczej wynikającego z udziału w zawodach, wykonywania skoków, zjazdów lub treningu do takich konkurencji, a także z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używanie go w takich warunkach;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji oraz wszystkich dodatkowych gwarancji firma Giant, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem firmy Giant.

Firma Giant nie udziela żadnych innych gwarancji, wyrażonych ani domniemanych. Wszelkie domniemane gwarancje, łącznie z gwarancjami przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, są ograniczone w czasie do okresu trwania powyższych wyrażonych gwarancji.

Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest paragon lub inny dokument z datą zakupu oraz poprawnie wypełniona karta gwarancyjna.

Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami.
Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od typu roweru lub od kraju. Niniejsza gwarancja udziela nabywcy określonych praw; nabywcy mogą przysługiwać również inne prawa (prawa lokalne). Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o niezgodności towaru z umową.

Odpowiednie informacje na temat gwarancji na modele rowerów z kolekcji 2011 i starszych są zawarte w instrukcji ich obsługi oraz dostępne w firmie Giant i/lub u autoryzowanych sprzedawców firmy Giant.

Kliknij w link i zarejestruj swój rower REJESTRACJA ROWERU

Aktualności

Zapraszamy na pierwsze, oficjalne testy rowerów marki GIANT oraz LIV w Olsztynie. Przyjdź i przetestuj...

Czytaj więcej

Pan Mateusz z Giżycka laureatem urodzinowego konkursu Giant Olsztyn

Czytaj więcej